Maxon Forte 50 mg zawiera substancję czynną – syldenafil, który należy do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE5).

Maxon Forte w dawce 50 mg stosowany jest w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn jeśli po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku).

Lek powinien być przyjmowany na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną i nie może być stosowany częściej niz raz na dobę.

Maxon Forte działa poprzez wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększając napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Wskazania

Lek Maxon Forte jest stosowany w leczeniu zaburzeń wzwodu u dorosłych mężczyzn, czyli impotencji definiowanej jako niemożność uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego.

Maxon Forte pomaga osiągnąć wzwód jedynie pod warunkiem uprzedniego pobudzenia seksualnego.

Substancja czynna: sildenafilum

Skład

Substancja czynna

Substancją czynną leku Maxon Forte jest syldenafil.

Każda tabletka zawiera 50 mg syldenafilu (w postaci syldenafilu cytrynianu).

Pozostałe składniki

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, hydroksypropyloceluloza, kroskarmeloza sodowa,

magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna.

Otoczka tabletki Opadry II 31F58914 white: hypromeloza 15cP, laktoza jednowodna, tytanu

dwutlenek (E171), makrogol 4000, sodu cytrynian dwuwodny.

Zawartość

Opakowanie zawiera 2 tabletki.

Sposób przechowywania

15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: ADAMED

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent stosował wcześniej leki zawierające syldenafil w dawce 50 mg lub większej, zalecana dawka to 50 mg. W przeciwnym razie lek Maxon Forte w dawce 50 mg należy stosować tylko w przypadku, jeśli pacjent po zastosowaniu syldenafilu w dawce 25 mg nie odczuł pożądanego efektu (czyli nie uzyskał wzwodu wystarczającego do odbycia stosunku).

Jeśli zastosowanie leku zawierającego syldenafil w niższej dawce (25 mg) pozwoliło na uzyskanie erekcji umożliwiającej odbycie stosunku seksualnego nie należy stosować dawki 50 mg.

Leku Maxon Forte nie należy stosować częściej niż raz na dobę.

Nie należy przyjmować tabletek powlekanych Maxon Forte jednocześnie z innymi lekami zawierającymi syldenafil (np. Viagra).

Lek Maxon Forte powinien być przyjęty na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną. Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Maxon Forte jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Maxon Forte umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.

Czas, po którym występuje działanie leku Maxon Forte jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku.

Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku Maxon Forte nie dochodzi do erekcji lub gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Leku Maxon Forte nie należy stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Maxon Forte:

Jeśli pacjent ma uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Jeśli pacjent przyjmuje azotany, ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego. Należy poinformować lekarza, jeślipacjent przyjmuje jakiekolwiek leki z tej grupy - leki te są często stosowane w celu łagodzenia objawów dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”). W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu, tzw. poppers), ponieważ ich jednoczesne przyjmowanie może również prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.

Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat. Jest to lek stosowany w leczeniu nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia krwi w płucach) i przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia płucnego (tj. wysokiego ciśnienia w płucach spowodowanego przez zakrzepy krwi). Wykazano, że inhibitory PDE5, takie jak Maxon Forte, nasilają działanie obniżające ciśnienie krwi przez ten lek. Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat lub nie jest pewien, należy poinformować o tym lekarza.

Jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie choroby serca lub wątroby.

Jeśli u pacjenta niedawno wystąpił udar lub zawał serca oraz w przypadkach niskiego ciśnienia tętniczego krwi.

Jeśli u pacjenta występują dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).

Jeśli u pacjenta stwierdzono kiedykolwiek utratę wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Maxon Forte należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą w przypadku:

Niedokrwistości sierpowatokrwinkowej (nieprawidłowość dotycząca czerwonych ciałek krwi), białaczki (choroba nowotworowa krwi), szpiczaka mnogiego (choroba nowotworowa szpiku kostnego).

Jeśli u pacjenta stwierdzono anatomiczne zniekształcenie prącia lub chorobę Peyroniego.

Dolegliwości ze strony serca. W tym przypadku lekarz powinien ocenić czy stan serca pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną.

Choroby wrzodowej lub zaburzeń krzepnięcia (jak hemofilia).

Jeśli wystąpi nagłe pogorszenie widzenia lub nagła utrata wzroku, należy przerwać stosowanie leku Maxon Forte i natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Ponadto:

Leku Maxon Forte nie należy stosować jednocześnie z innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu.

Leku Maxon Forte nie należy stosować jednocześnie z terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami PDE5.

Leku Maxon Forte nie należy przyjmować, jeśli nie stwierdzono zaburzeń erekcji.

Maxon Forte nie jest lekiem przeznaczonym dla kobiet.

Specjalne uwagi dotyczące pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby powinni poinformować o tym lekarza. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie powinni stosować dawki leku Maxon Forte wyższej niż 25 mg.

Przedawkowanie

U pacjenta mogą częściej występować działania niepożądane i mogą być one bardziej nasilone.

Zażycie dawki większej niż 100 mg nie oznacza zwiększenia skuteczności leku.

Nie należy zażywać większej liczby tabletek niż wskazano w ulotce dla pacjenta.

Należy skontaktować się z lekarzem w przypadku przyjęcia większej liczby tabletek niż zalecono.

Działania niepożądane

Działania niepożądane leku Maxoon Forte:

Reakcja alergiczna - występuje niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, ust lub gardła.

Bóle w klatce piersiowej - występują niezbyt często

Jeśli wystąpią w czasie stosunku płciowego lub po nim:

należy przyjąć półsiedzącą pozycję i spróbować się rozluźnić,

nie przyjmować azotanów, w celu złagodzenia bólu w klatce piersiowej.

Nadmiernie przedłużające się i czasem bolesne wzwody - występują rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów) Jeśli wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Nagłe pogorszenie lub utrata wzroku - występują rzadko

Ciężkie reakcje skórne - występują rzadko. Objawy mogą obejmować ciężkie łuszczenie się i obrzęk skóry, powstawanie pęcherzy w jamieustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu, gorączkę.

Napady padaczkowe lub drgawki - występują rzadko

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (może występować częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

Ból głowy.

Często (może występować u 1 na 10 pacjentów):

Nudności

Nagłe zaczerwienienie twarzy

Uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała)

Niestrawność

Widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia

Uczucie zatkanego nosa

Zawroty głowy.

Niezbyt często (może występować u 1 na 100 pacjentów):

Wymioty

Wysypka skórna

Podrażnienie oka

Przekrwienie oczu

Ból oczu

Widzenie błysków światła

Jaskrawe widzenie

Wrażliwość na światło

Łzawienie oczu

Kołatanie serca

Szybkie bicie serca

Nadciśnienie tętnicze

Niedociśnienie

Bóle mięśni

Senność

Osłabione czucie dotyku

Zawroty głowy

Dzwonienie w uszach

Suchość w jamie ustnej

Zatkane lub niedrożne zatoki

Zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos)

Ból w górnej części brzucha

Choroba refluksowa przełyku (objawy obejmują zgagę)

Krew w moczu

Ból rąk lub nóg

Krwawienie z nosa

Uczucie gorąca

Uczucie zmęczenia.

Rzadko (może występować u 1 na 1000 pacjentów):

Omdlenia

Udar

Zawał serca

Nieregularne bicie serca

Przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu

Uczucie ucisku w gardle

Zdrętwienie ust

Krwawienie do tylnej części oka

Podwójne widzenie

Zmniejszenie ostrości widzenia

Nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka

Obrzęk oczu lub powiek

Niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia

Widzenie obwódek wokół źródeł światła

Rozszerzenie źrenicy

Nieprawidłowe zabarwienie białka oka

Krwawienie z prącia

Obecność krwi w spermie

Suchość nosa

Obrzęk wewnątrz nosa

Uczucie drażliwości

Nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci. Istotne, że u większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem leku Maxon Forte. Nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku Maxon Forte.

Zgłaszanie działań niepożądanychJeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienionew ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu MonitorowaniaNiepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na tematbezpieczeństwa stosowania leku.

Interakcje z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Maxon Forte może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej. W przypadku wystąpienia pogorszenia się stanu zdrowia,wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę o zażyciu leku Maxon Forte oraz godzinie jego zażycia.

Nie należy przyjmować leku Maxon Forte jednocześnie z innymi lekami, bez zalecenia lekarza.

Nie należy stosować leku Maxon Forte, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.

Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej („ból w klatce piersiowej”).

Nie należy stosować leku Maxon Forte, jeśli pacjent przyjmuje leki uwalniające tlenek azotu (takie jak azotyn amylu), ponieważ ich jednoczesne stosowanie również może powodować niebezpieczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego.

Jeśli pacjent już przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.

W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy, stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, zaleca się rozpoczęcie leczenia od mniejszej dawki (25 mg) leku Maxon Forte.

U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu prostaty może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania. Objawy takie występowały u niektórych pacjentów przyjmujących jednocześnie lek Maxon Forte i leki alfa-adrenolityczne. Ich występowanie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu leku Maxon Forte. W celu zmniejszenia możliwości wystąpienia tych objawów, pacjent powinien regularnie przyjmować stałe dawki swojego leku alfaadrenolitycznego przed rozpoczęciem stosowania leku Maxon Forte. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu mniejszej początkowej dawki (25 mg) leku Maxon Forte. W razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia, wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy przede wszystkim położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia objawów, pomóc może również wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza, napięcie mięśni brzucha, krzyżowanie nóg. Należy unikać szybkiego wstawania lub siadania

Prowadzenie pojazdów

Lek Maxon Forte może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia. Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek Maxon Forte.

Ciąża i laktacja

Lek MAXON FORTE nie jest przeznaczony do stosowania przez kobiety.

Więcej informacji:

  • Stan: Nowy
  • EAN: 5909991204600
  • Nazwa: Maxon forte 50mg 2 szt.

Lokalizacja i dostawa

Gdańsk

Formy dostawy:

  • List polecony priorytetowy 8,40 zł
  • Odbiór w punkcie: Paczkomaty 24/7 InPost - przedpłata 11,99 zł
  • Przesyłka kurierska - przedpłata 11,50 zł
  • Odbiór osobisty - przedpłata 0,00 zł
  • Odbiór osobisty - płatność przy odbiorze 0,00 zł
Numer telefonu: 513 *** *** (zobacz)
Oferta: e5cdafae-76f8-4cbb-a369-5cab45b49d89