Mam do sprzedania innowacyjny produkt Menavitin Endotelio zawierający cząsteczke 1-MNA, która skutecznie chroni przed zakażeniem koronawirusem oraz ewentualny łagodny przebieg choroby.

W artykule naukowym opublikowanym w marcu 2020 r. przez grupę chińskich i włoskich naukowców w Cell Death & Differentiation dotycząca odpowiedzi immunologicznej w infekcji koronawirusa COVID-19 autorzy rekomendowali podawanie witaminy B3 (nikotynamidu i kwasu nikotynowego) w infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Opublikowana obecnie praca w Cell Death Discovery prezentuje mitohormetyczną koncepcję działania 1-MNA w infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Powszechnie wiadomo, że nikotynamid (NA) jest metabolizowany (przekształcany) do 1-metylonikotynamidu (1-MNA), a 1-MNA jest następnie metabolizowany do prostszych związków chemicznych tzw. pirydonów, co wiąże się z wytwarzaniem nadtlenku wodoru (H2O2). Tworzenie się znacznych ilości H2O2 wywołuje stres oksydacyjny, a zwiększona obecność H2O2 w organizmie jest często uważana za niekorzystną. Z drugiej strony, niewielkie ilości związków pro-oksydacyjnych, takich jak H2O2 mogą korzystnie wpływać na organizm, a efekt ten znany jest jako mitohormeza. Jak wskazują publikacje naukowe H2O2 może aktywować (pobudzać) inflammasom NLRP3, który w organizmie człowieka powoduje skuteczną aktywację wrodzonej odpowiedzi immunologicznej podczas ostrej infekcji np. wirusowej (dzięki aktywacji inflammasomu NLRP3 tworzą się związki chemiczne mające na celu pokonanie infekcji wirusowej). Należy podkreślić, iż 1-MNA ma znaczące właściwości przeciwzapalne. Ponieważ wydzielanie enzymu odpowiedzialnego za tworzenie H2O2 w wyniku przekształcania 1-MNA jest szczególnie wysokie w tkankach oddechowych, można oczekiwać, że aktywność przeciwzapalna 1-MNA w drogach oddechowych będzie również istotna. Poziom 1-MNA w przypadku niektórych chorób wirusowych może być obniżony. Jest tak w przypadku niemowląt przechodzących infekcję wirusem RSV (ang. respiratory syncytial virus, syncytialny wirus oddechowy). Obniżenie poziomu 1-MNA, w przypadku ostrej infekcji wirusem RSV może być przyczyną osłabienia zdolności organizmu do zwalczania stanu zapalnego. Niższe poziomy 1-MNA obserwowane w niektórych chorobach dróg oddechowych, w tym w infekcjach wirusowych, mogą sugerować, że 1-MNA odgrywa ważną rolę fizjologiczną w regulacji wrodzonej odpowiedzi immunologicznej a jego brak może skutkować znacznym nasileniem stanu zapalnego i niekorzystnymi rokowaniami klinicznymi. W związku z powyższym można wnioskować, iż uzupełnienie niedoboru 1-MNA podczas infekcji wirusowych może aktywować organizm człowieka do zwalczania stanu zapalnego (pobudzać wrodzoną odpowiedz immunologiczną organizmu na stan zapalny) i tym samym przyspieszać zwalczanie stanu zapalnego. Można więc założyć że, zastosowanie witaminy B3 w celu zapobiegania uszkodzeniom zapalnym związanym z COVID-19 wydaje się uzasadnione, natomiast jeszcze lepszy efekt można osiągnąć poprzez zastosowanie bezpośrednio 1-MNA. Opublikowana praca w Cell Death Discovery prezentuje opisaną powyżej mitohormetyczną koncepcję działania 1-MNA w infekcji koronawirusem SARS-CoV-2. Powyższa informacja jest publikowana ze względu na fakt, iż możliwość zastosowania 1-MNA w nowozdefiniowanych wskazaniach obejmujących infekcje wirusowe, w szczególności infekcje skutkujące powstaniem zapalenia dróg oddechowych (m.in. grypa, infekcja wirusem Sars-CoV-2, zapalenie płuc, oskrzeli), a także obejmujących choroby alergiczne (m.in. astma).

Więcej informacji:

  • Stan: Nowy

Lokalizacja i dostawa

Quincy

Forma dostawy:

  • Allegro Paczkomaty InPost 8,99 zł
Oferta: ae8e6e83-42d7-43b0-9191-c541b6bd1a85