PROHYGIENIC PŁYN DEZYNFEKUJĄCY – Alkoholowy płyn o działaniu wirusobójczym przeznaczony do higienicznej dezynfekcji rąk bez użycia wody.

Postać użytkowa produktu: Płyn gotowy do użycia.
Substancje czynne: Etanol 73g/100g.
Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 0083/TP/2020 Nr partii i data ważności na opakowaniu
Stosowanie: Rozprowadzić na umytą i suchą skórę dłoni odpowiednią ilość płynu (ok.3ml) i wcierać przez minimum 30 sekund do czasu, aż ręce staną się suche. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Nie spłukiwać. Produkt do użytku zewnętrznego. Nie nanosić na uszkodzoną i podrażnioną skórę. Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników zgodnie z prawem dotyczącym odpowiednio odpadów niebezpiecznych lub pojemników i odpadów w pojemnikach.

Pierwsza pomoc: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku podrażnienia skóry spłukać wodą. W razie połknięcia skonsultować się z lekarzem pokazując opakowanie lub etykietę. Po narażeniu drogą oddechową zapewnić dostęp świeżego powietrza.

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, szczelnie zamkniętym w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Nie ma możliwości kupienie mniej niż 5szt.

Więcej informacji:

  • Stan: Nowy

Lokalizacja i dostawa

Warszawa

Forma dostawy:

  • Przesyłka kurierska - przedpłata 11,50 zł
Oferta: fcaaf044-8149-4f35-994d-c15f7a681712