Jeżeli kiedykolwiek chciałeś spotkać swojego ulubionego artystę, to teraz masz okazję.
Na tej aukcji możesz wylicytować spotkanie z TIESTO, Don Diablo, Gianluca Vacchi, Sunnery James & Ryan Marciano, Mike Williams oraz pozostałymi gwiazdami koncertu DON’T LET DADDY KNOW.

Na krótkim spotkaniu niewielkiej grupy z gwiazdami będziesz mieć możliwość uściśnięcia dłoni ulubionego artysty oraz zrobienia z nim zdjęcia.
Występy będziesz oglądać wraz z osoba towarzyszącą ze strefy VIP, z której jest najlepszy widok. Przez cały czas trwania imprezy będziesz mieć dostęp do darmowego szwedzkiego stołu z przekąskami oraz baru z piwem i napojami energetycznymi.

Szczęśliwiec, która wygra aukcję otrzyma od nas dodatkowy, wyjątkowy prezent – koszulkę Don’t Let Daddy Know z podpisem Tiesto.

Koncert odbędzie się 30 listopada 2019 r w Ergo Arenie, na granicy Gdańska i Sopotu.

Pakiet Don’t Let Daddy Know zawiera:
- dwuosobowe zaproszenie VIP na koncert Don’t Let Daddy Know
- możliwość udziału w spotkaniu z artystami, występującymi na imprezie oraz zrobienia wspólnego zdjęcia
- dostęp do open baru z piwem i napojami energetycznymi oraz bufetu
- koszulka DLDK z autografem głównej gwiazdy, czyli Tiesto

Cały dochód z aukcji przeznaczony będzie na pomoc dzieciom Domu Dziecka „Na Wzgórzu” w Sopocie oraz Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Gdańsku.

Podczas Don't Let Daddy Know Poland wystąpią:

🔺 TIËSTO
🔺 DON DIABLO
🔺 SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO
🔺 GIANLUCA VACCHI
🔺 MIKE WILLIAMS
🔺 TYRON DIXON
🔺 MELO.KIDS
🔺 RUDY

#DLDK to niezwykłe show, które nie pozwoli nikomu przejść obok obojętnie. Wszystko zaczęło się siedem lat temu na magicznej Ibizie, a teraz jest to światowy fenomen wśród eventów muzycznych. Imprezy DLDK ściągają setki tysięcy fanów muzyki elektronicznej na całym świecie. Dzięki wypracowanej przez lata renomie tworzą wyjątkowe poczucie wspólnoty. Na pierwszej edycji DLDK w Polsce, czeka Was wiele niespodzianek, z których najważniejszy to jedyny w swoim rodzaju międzynarodowy line-up! Polscy fani zawsze byli jedną z największych grup, podróżujących corocznie na Don't Let Daddy Know do Amsterdamu, Manchesteru lub Bukaresztu. DLDK Poland będzie czwartym przystankiem „Don’t Let Daddy Know World Tour 2019’”.

Więcej informacji o wydarzeniu na www.dldkpoland.com

___________

Have you ever wanted to meet your favorite artist? Now is your chance.
At this auction, you can bid for a meeting with TIESTO, Don Diablo, Gianluca Vacchi, Sunnery James & Ryan Marciano, Mike Williams and the other stars of the concert DON'T LET DADDY KNOW.

At a short meeting of a small group with stars, you'll be able to shake hands with your favorite artist and take a photo with him.
You will watch the performances together with the accompanying person from the VIP area, where from the best view is. Throughout the event, you'll have access to a free Swedish snack table and a bar with beer and energy drinks.
The lucky winner of the auction will receive from us an additional, unique gift - a T-shirt Don’t Let Daddy Know with the Tiesto signature.
The concert will take place on November 30, 2019 in Ergo Arena, on the border of Gdańsk and Sopot.

The Don’t Let Daddy Know package includes:
- VIP double invitation to the concert Don't Let Daddy Know
- the opportunity to participate in a meeting with artists appearing at the party and take a photo together
- access to an open bar with beer and energy drinks as well as a buffet
- DLDK t-shirt signed by the main star, Tiesto
All income from the auction will be allocated to help children from the Na Wzgórzu Orphanage in Sopot and the Janusz Korczak i Orphanage n Gdansk.

During Don't Let Daddy Know Poland, there will be:
🔺 Tiësto
🔺 DON DIABLO
🔺 SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO
🔺 GIANLUCA VACCHI
🔺 MIKE WILLIAMS
🔺 TYRON DIXON
🔺 MELO.KIDS
🔺 RUDY

#DLDK is an amazing show that will not let anyone pass by indifferently. It all started seven years ago in magical Ibiza, and now it is a global phenomenon among musical events. DLDK events attract hundreds of thousands of electronic music fans around the world. Thanks to the reputation developed over the years, they create a unique sense of community. At the first edition of DLDK in Poland, there are many surprises waiting for you, the most important of which is the only international line-up of its kind! Polish fans have always been one of the largest groups traveling annually to Don't Let Daddy Know to Amsterdam, Manchester or Bucharest. DLDK Poland will be the fourth stop of "Don’t Let Daddy Know World Tour 2019".

More information about the event at www.dldkpoland.com

Więcej informacji:

  • Stan: Nowy

Lokalizacja i dostawa

Gdańsk

Forma dostawy:

  • Odbiór osobisty - przedpłata 0,00 zł
Oferta: 5192277b-8fc6-4e54-83ab-809c5a618eda
Promo Banner