Niniejsza paczka zawiera szereg dokumentów przydatnych przy zawieraniu umów o wynajem mieszkania w języku polskim oraz angielskim.
W komplecie znajduje się:
1. Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego - wersja po polsku i wersja po angielsku
2. Wzór umowy rezerwacyjnej - wersja po polsku i wersja po angielsku
3. Wzór regulaminu do umowy najmu lokalu mieszkalnego - wersja po polsku i wersja po angielsku
4. Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego - wersja po polsku i wersja po angielsku

Zapisy znajdujące się w umowie zakładają, że:
- wynajmujący jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (wystawia faktury na usługi),
- opłaty eksploatacyjne i za media są płatne za pośrednictwem wynajmującego,
- opłaty za media są płatne na podstawie refaktury,

- polska wersja dokumentu ma pierwszeństwo przed innymi wersjami językowymi w razie rozbieżności.

Protokół zdawczo-odbiorczy zawiera opis przykładowego wyposażenia.
Wszystkie dokumenty można dowolnie modyfikować - dokumenty są edytowalne.

W razie potrzeby zmodyfikowania dokumentów w języku angielskim istnieje możliwość zlecenia tego mnie. Zapraszam do kontaktu.

Więcej informacji:

  • Stan: Nowy

Lokalizacja i dostawa

Warszawa, Mokotów

Forma dostawy:

  • Przesyłka elektroniczna (e-mail) - przedpłata 0,00 zł
Oferta: 5cec02a2-7f8b-4484-a8ea-29c7e3b97cdc