Zbiórki lokalne
Sprzedajesz, kupujesz, pomagasz!
zobacz wszystkie zbiórki wszystkie ›
Dąbrowa Górnicza

Cele statutowe stowarzyszenia NEURON

Trwa do: 25 Sty 2022 11:13

Nasze stowarzyszenie, pomimo wzlotów i upadków, istnieje nieprzerwanie od 1990 roku. Jako organizacja pozarządowa powstała w odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby osób niepełnosprawnych. Stworzyli ją rodzice dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wśród których należą osoby posiadające szereg sprzężonych dysfunkcji, tj.: upośledzenie umysłowe aż do stopnia głębokiego, epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa oraz inne przewlekłe choroby powstałe wskutek nieszczęśliwych wypadków lub wady wrodzonej. Środki zebrane w ramach zbiórki zostaną przeznaczone m.in. na: - organizowanie integracyjnych imprez (sportowych, kulturalno-oświatowych), wycieczek i turnusów, - udzielanie pomocy rodzinom w zakresie darmowych porad prawnych i zaspakajania potrzeb edukacyjnych, - podejmowanie działań na rzecz promocji twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Jednym z celów Naszej działalności jest pomoc osobom niepełnosprawnym, zmierzająca do tego by przygotować je do życia, w takim stopniu by były: - jak najmniejszym ciężarem dla społeczeństwa, rodziny lub państwa, - w miarę samodzielne, mające poczucie własnej wartości, - akceptowane przez społeczeństwo i przygotowane, wyuczone na miarę możliwości, by móc podjąć pracę zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami. Do największego sukcesu Naszej organizacji należy „Paraspartakiada Śląska i Zagłębia”, coroczna impreza sportowa o zasięgu regionalnym, która stała się już niemal tradycją. Przychyla się ona nad problematyką osób niepełnosprawnych i w znacznej mierze ma na celu przyczynić się do uwrażliwienia społeczeństwa na codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz na bariery, które są często przez nich niemożliwe do pokonania.

Dotychczas zebraliśmy: 42 zł
Potrzebna kwota: z 5 000 zł

Wesprzyj tę zbiórkę

Wsparło nas już 10 osób!

Pomagaj wystawiając przedmioty:

Będziesz mógł określić, jaką część kwoty uzyskanej ze sprzedaży ma zostać przekazana na ten cel.

Pomagaj kupując przedmioty:

Całość lub część wartości sprzedaży zostanie przekazana na realizację celu zbiórki.

Wesprzyj zbiórkę kupując przedmiot

Promo Banner