Zbiórki lokalne
Sprzedajesz, kupujesz, pomagasz!
zobacz wszystkie zbiórki wszystkie ›
Dąbrowa Górnicza

Cele statutowe stowarzyszenia NEURON

Trwa do: 25 Sty 2022 11:13

Nasze stowarzyszenie, pomimo wzlotów i upadków, istnieje nieprzerwanie od 1990 roku. Jako organizacja pozarządowa powstała w odpowiedzi na niezaspokojone potrzeby osób niepełnosprawnych. Stworzyli ją rodzice dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, wśród których należą osoby posiadające szereg sprzężonych dysfunkcji, tj.: upośledzenie umysłowe aż do stopnia głębokiego, epilepsja, mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa oraz inne przewlekłe choroby powstałe wskutek nieszczęśliwych wypadków lub wady wrodzonej. Środki zebrane w ramach zbiórki zostaną przeznaczone m.in. na: - organizowanie integracyjnych imprez (sportowych, kulturalno-oświatowych), wycieczek i turnusów, - udzielanie pomocy rodzinom w zakresie darmowych porad prawnych i zaspakajania potrzeb edukacyjnych, - podejmowanie działań na rzecz promocji twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych. Jednym z celów Naszej działalności jest pomoc osobom niepełnosprawnym, zmierzająca do tego by przygotować je do życia, w takim stopniu by były: - jak najmniejszym ciężarem dla społeczeństwa, rodziny lub państwa, - w miarę samodzielne, mające poczucie własnej wartości, - akceptowane przez społeczeństwo i przygotowane, wyuczone na miarę możliwości, by móc podjąć pracę zgodnie z kwalifikacjami i umiejętnościami. Do największego sukcesu Naszej organizacji należy „Paraspartakiada Śląska i Zagłębia”, coroczna impreza sportowa o zasięgu regionalnym, która stała się już niemal tradycją. Przychyla się ona nad problematyką osób niepełnosprawnych i w znacznej mierze ma na celu przyczynić się do uwrażliwienia społeczeństwa na codzienne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych oraz na bariery, które są często przez nich niemożliwe do pokonania.

Pośpiesz się, został ostatni dzień!
Dotychczas zebraliśmy: 79 zł
Potrzebna kwota: z 5 000 zł

Wesprzyj tę zbiórkę

Wsparło nas już 13 osób!

Pomagaj wystawiając przedmioty:

Będziesz mógł określić, jaką część kwoty uzyskanej ze sprzedaży ma zostać przekazana na ten cel.

Pomagaj kupując przedmioty:

Całość lub część wartości sprzedaży zostanie przekazana na realizację celu zbiórki.

Wesprzyj zbiórkę kupując przedmiot

Promo Banner