Zbiórki lokalne
Sprzedajesz, kupujesz, pomagasz!
Warszawa

Książki i zabawki dla oddziałów dla matek z dziećmi w zakładach karnych w Grudziądzu i Krzywańcu

Trwała do: 16 Sie 2021 15:10

W dwóch więzieniach w Polsce: w Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu oraz w Zakładzie Karnym w Krzywańcu osadzone matki mogą przebywać wraz ze swoimi małymi dziećmi (do trzeciego-czwartego roku życia). Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” od wielu lat współpracuje z zakładami karnymi, m.in. pięciokrotnie realizując program edukacji kulturalnej dla kobiet osadzonych w ZK w Grudziądzu. W ramach projektu osadzone kobiety uczestniczyły w szkoleniach z zakresu umiejętności wychowawczych i społecznych, m.in. dotyczących zaspokajania potrzeb emocjonalnych dzieci, czytania dzieciom i nauczania ich wartości, zasad komunikacji, asertywności, rozwijania poczucia własnej wartości, a także w zajęciach z dramy, podczas których integrowały się w grupie, otwierały na najtrudniejsze uczucia, poznawały swoje emocje i uczyły się panowania nad nimi, a także w zajęciach teatralnych i plastycznych. Finałem każdej edycji projektu był spektakl teatralny przygotowywany i odegrany przez uczestniczki projektu oraz nagranie spektaklu na płyty DVD wysyłane ich starszym dzieciom pozostającym w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka. Z uwagi na pandemię obecnie nie jest możliwa organizacja kolejnej edycji programu w dotychczasowej formule. Dlatego Fundacja chciałaby wesprzeć obie placówki więzienne, zaopatrując tamtejsze oddziały dla matek z dziećmi w wartościowe i atrakcyjne książki oraz zabawki edukacyjne dla najmłodszych, jak też w materiały plastyczne oraz poradniki dotyczące mądrego wychowania dzieci. Wierzymy, że warto wszelkimi metodami wspierać rozwój dzieci, którym przyszło spędzić pierwsze lata życia w zakładzie karnym. Tym bardziej, że ─ paradoksalnie ─ kilkuletnia stała opieka ze strony matki w tym wczesnym okresie życia może być dla nich szansą na zbudowanie bezpiecznej więzi oraz na możliwie wszechstronną stymulację rozwojową. Dla dobra dzieci warto z tej szansy jak najpełniej skorzystać. O organizatorze zbiórki: Fundacja „ABCXXI ─ Cała Polska czyta dzieciom” wspiera rozwój psychiczny, umysłowy i moralny dzieci i młodzieży oraz upowszechnia wiedzę nt. mądrego wychowania, poprzez następujące działania: - prowadzenie programów edukacyjnych dla rodziców, nauczycieli i uczniów, m.in. na temat zdrowia emocjonalnego, kultury literackiej i nauczania wartości (programy edukacyjne dla szkół „Wychowanie przez czytanie” oraz „MĄDRZY CYFROWI); - krzewienie czytelnictwa poprzez kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”, programy „Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola” oraz Kluby Czytających Rodzin, a także promowanie wartościowej literatury dla dzieci i młodzieży: prowadzenie Złotej Listy książek rekomendowanych do czytania dzieciom, tworzenie własnych książek i organizację Konkursu Literackiego im. A. Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.

Zbiórka zakończona!
Dotychczas zebraliśmy: 1 894 zł
Potrzebna kwota: z 5 000 zł
37%

Dziękujemy!

Wsparło nas 39 osób!