O przedmiocie

Elementarz prawa "DROGA DO WOLNOŚCI"
Afery bezprawia, nielegalność i nielogiczność prawa.
Edukacja prawna, pomoc i szkolenie, wskazówki działań.
Prawo Morskie vs Prawo Naturalne vs Prawo Stanowione.
Zmiana systemu MYŚLI, może zmienić rzeczywistość.
„ELITA NATURY – Universum”

Opłaty można dokonać na konto Trybunału Narodowego
BGŻ BNP PARIBAS: 38160014621830524780000001

Spis treści:

O mnie
I. Wstęp
1. Uśmiech dziecka
2. Dobra zmiana
3. Złote myśli

II. Jak być powinno
1. Kto podlega odpowiedzialności karnej według Kodeksu karnego?
2. Czyn w prawie karnym
3. Prawo do sądu, do obrony i do naprawienia szkody
4. Prawo do rzetelnego procesu sądowego
5. Poszanowanie godności osoby ludzkiej
6. Polska Karta Praw Ofiary
7. Demokracja
8. Sprawiedliwość
9. Sprawiedliwość i jej teoria
10. Sprawiedliwość i praworządność
11. Rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych
12. Zasada niezawisłości
13. Zbiór Zasad Etyki Zawodowej Sędziów
14. Sędzia i prokurator może odpowiadać cywilnie

III. Rzeczywisty stan rzeczy
1. Kopciuszkoland
2. Chora właściwość miejscowa
3. Państwo jest nielegalne
4. Rzeczpospolita Polska nie jest demokratycznym państwem prawnym
5. Nielegalne, polityczne, stalinowskie wyroki
6. Patologiczna Służba Więzienna
7. Orzeczenia upolitycznione są nielegalne
8. Wezwanie do uczciwości, ostrzeżenie w związku z bezprawiem w prawie

IV. Polska jest w stanie wojny

V. Wszystko w Polsce co państwowe jest nielegalne
1. Rozporządzenie Najwyższego Trybunału Narodowego
2. Państwo polskie zostało sprzedane
3. Konstytucja jest nielegalna
4. Parlament jest nielegalny
5. Władza wykonawcza jest nielegalna
6. Prezydent RP Andrzej Duda jest niekonstytucyjny, nielegalny
7. Sądownictwo i organy ścigania są nielegalne
8. Immunitet jest nielegalny
9. Wszelkie akty prawne wydane przez rządy okupacyjne są nieważne

VI. Obowiązuje ciągłość prawna II Rzeczpospolitej
1. II Rzeczpospolita
2. Ciągłość prawna między II a III Rzecząpospolitą Polską
3. Wróćmy do prawa z 1939 roku
4. Powrót do II RP jest niemożliwy

VII. Władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu Polskiego
1. Prawo pozytywne (stanowione)
2. Prawo naturalne – zasada i wartości

VIII. Jedność potrafi pokonać każdą władzę
1. Ruch Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją – reforma sądownictwa
2. Demokracja i Sprawiedliwość – Organizacja Pożytku Publicznego
3. Trybunał Narodowy – organizacja prawno-człowiecza
4. Najwyższy Trybunał Narodowy – Sąd Ludowy
5. Gwardia Narodowa
6. Fundacja Przywracania Praw Ludności Rdzennej

IX. Stop zbrodniczym sądom
1. Producenci przestępców
2. Pozbawienie wolności za długi jest zbrodnią
3. Pisma sądowe i administracyjne bez podpisu są niezgodne z prawem
4. Petycja do najwyższych władz o ochronę państwa prawa
5. Więzienie bez wyroku – w sądach hula wiatr
6. Ślubowanie sędziego

X. Prawo Suwerena
1. Proklamacja Woli Narodu Polskiego
2. Affidavit dl władzy
3. Maksymy prawa komercyjnego
4. Ogólne zasady i warunki handlowe, w tym taryfa opłat (OWH)
5. Deklaracja samostanowienia i odpowiedzialności
6. Oświadczenie woli

XI. Droga do wolności
1. Jesteś człowiekiem, NIE OSOBĄ
2. Prawo Morskie vs Prawo Naturalne
3. Bujać to my panowie szlachta
4. Odważ się być mądrym (sapere aude)
5. Uwierz w siebie - nic o was bez was
6. Droga do zjednoczenie
7. Zdrowy dom buduje się od fundamentu
8. Tworzenie odwróconej piramidy
9. Uchwała powołania Bractwa Narodowego
10. Deklaracja Wolności, Wspólności, Solidarności i Jedności Bractwa Narodowego

 • Stan: Nowy
 • Okładka: miękka
 • Nośnik: książka papierowa
 • Rok wydania: 2023
 • Tytuł: DROGA DO WOLNOŚCI
 • Autor: Grzegorz Niedźwiecki
 • Liczba stron: 357
 • Szerokość produktu: 16.5 cm
 • Wysokość produktu: 23 cm
 • Stan opakowania: oryginalne
 • Język publikacji: polski
 • Przedmiot: Edukacja dla bezpieczeństwa
 • Stan: Nowy
 • Okładka: miękka
 • Nośnik: książka papierowa
 • Rok wydania: 2023
 • Tytuł: DROGA DO WOLNOŚCI
 • Autor: Grzegorz Niedźwiecki
 • Liczba stron: 357
 • Szerokość produktu: 16.5 cm
 • Wysokość produktu: 23 cm
 • Stan opakowania: oryginalne
 • Język publikacji: polski
 • Przedmiot: Edukacja dla bezpieczeństwa
Zgłoś naruszenie zasad
Oferta: a7dd61ed-ce47-435d-a798-81e89ae17d84