Zbiórki lokalne
Sprzedajesz, kupujesz, pomagasz!
zobacz wszystkie zbiórki wszystkie ›
Strzegom

"Poznajmy się" - symulacje (nie)pełnosprawności

Trwa do: 10 Sty 2021 12:25

"Poznajmy się"- symulacje (nie)pełnosprawności to warsztaty na rzecz integracji Osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji i wykluczeniu oraz przełamaniu stereotypowego obrazu tych Osób, który jest często skutkiem niewiedzy, lęku oraz braku doświadczeń w relacjach z tymi Osobami. Projekt ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej wśród uczestników warsztatów w zakresie rozumienie rzeczywistych potrzeb i możliwości Osób z niepełnosprawnościami, pomocy w rozwiązywaniu problemów tej grupy, co w rezultacie wpłynie na kształtowanie się postawy tolerancji wobec Osób niepełnosprawnych i zrozumienia dla tej grupy osób. W czasie warsztatów jego uczestnicy będą mieli możliwość doświadczyć różnego rodzaju barier imitujących trudności, z jakimi borykają się Osoby słabosłyszące i niesłyszące, z niepełnosprawnością intelektualną, słabowidzące i niewidzące, z ograniczoną sprawnością motoryczną, czy z chorobami neurologicznymi. Poczują na sobie jak to jest być osobą niepełnosprawną i dowiedzą się jak osoby niepełnosprawne radzą sobie z codziennymi obowiązkami. Korzystając ze specjalnego „sprzętu” do symulacji np. symulatorów wad wzroku, gogli, kul, lasek, rękawic, wózka inwalidzkiego, czy słuchawek, uczestnicy zajęć wykonają różne zadania i ćwiczenia, a wszystko po to, aby „ na własnej skórze ” poczuć z jakimi trudnościami w swoim życiu zmagają się osoby niepełnosprawne. Symulacje (nie)pełnosprawności to projekt skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i średnich, a także studentów oraz wolontariuszy i społeczników działających w różnych organizacjach pozarządowych, wspólnotach i stowarzyszeniach, uczestników świetlic, klubów, harcerzy i wszystkich osób zainteresowanych. W ramach projektu „Poznajmy się” chcemy w 2021 roku przeprowadzić 50 spotkań - symulacji (nie)pełnosprawności dla minimum 1000 uczestników - dzieci i młodzieży z terenu Dolnego Śląska. Wierzymy, że poprzez udział w proponowanych ćwiczeniach dzieci i młodzież nauczą się nawiązywać kontakt z Osobami niepełnosprawnymi, nie będą się ich bały i we właściwy sposób będą umiały im pomóc. To z kolei wpłynie na zmianę postaw i przekonań dotyczących Osób niepełnosprawnych, które mają prawo w pełni uczestniczyć w normalnym życiu mimo ograniczeń i barier wynikających z niepełnosprawności. Udział w symulacjach będzie również okazją do rozmowy na temat tego, w jaki sposób możemy przeciwdziałać tym barierom lub zmniejszać ich dolegliwości, tak, aby Osoby z niepełnosprawnościami mogły aktywnie i niezależnie żyć na miarę swoich możliwości. W warsztatach w charakterze współprowadzących/gości (" żywa biblioteka") uczestniczyć będą Osoby z niepełnosprawnościami, Podopieczni i sympatycy Fundacji "Bliżej Siebie" . Proponowane zadanie wynika z dotychczasowych działań jakie od ponad 3 lat podejmujemy na rzecz integracji i aktywizacji społecznej osób marginalizowanych i narażonych na społeczne wykluczenie. W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadziliśmy podobne warsztaty w czterech świdnickich szkołach podstawowych, w których uczestniczyło łącznie ponad 150 osób. W czasie ubiegłorocznych wakacji braliśmy udział w półkoloniach "Miasto Dzieci" gdzie prezentowaliśmy zawód asystenta osoby niepełnosprawnej wykorzystując posiadany sprzęt do symulacji oraz zadania, a zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W bieżącym roku dzięki wsparciu Fundacji Orlen w symulacjach niepełnosprawności wzięło udział ponad 300 dzieci. Zgłaszają się do nas kolejne szkoły i placówki zainteresowane takimi zajęciami dlatego chcemy kontynuować nasz projekt, aby w ten sposób dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, rozbudzając wśród jego uczestników wrażliwość i empatię wobec Osób niepełnosprawnych. Uświadamiając dzieciom i młodzieży jak bardzo mogą pomóc osobom niepełnosprawnym, chociażby dobrym słowem, swą życzliwością, akceptując ich takimi jakimi są. Ma to ogromne znaczenie gdyż daje wiarę tym osobom w to, że mogą i potrafią normalnie żyć oraz, że są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny z tego korzystać. Zebrane pieniądze przeznaczymy na opłacenie kosztów związanych z zatrudnieniem trenerów prowadzących warsztaty, wydrukiem "Praktycznego poradnika savoir – vivre wobec osób niepełnosprawnych", dojazdem na symulację oraz zakupimy niezbędne materiały do realizacji projektu m.in.: sprzęt i akcesoria do komunikacji alternatywnej i technologii wspomagające, materiały biurowe i artykuły plastyczne. Liczymy na Państwa pomoc i wsparcie gdyż widzimy sens, i potrzebę takich działań bowiem krzewienie wśród dzieci i młodzieży postawy szacunku i wzajemnej akceptacji w stosunku do Osób z niepełnosprawnościami ma ogromne znaczenie wychowawcze, edukacyjne i społeczne, a wszystko, co ważne, warto, a nawet trzeba, przepracowywać w dzieciństwie, a niepełnosprawność to jeden z tych tematów, które trzeba poruszać, jeśli chcemy wychować dzieci o szerokich horyzontach, otwarte na świat, ciekawe innych ludzi i świata.

Dotychczas zebraliśmy: 781 zł
Potrzebna kwota: z 10 000 zł

Wesprzyj tę zbiórkę

Wsparło nas już 11 osób!

Pomagaj wystawiając przedmioty:

Będziesz mógł określić, jaką część kwoty uzyskanej ze sprzedaży ma zostać przekazana na ten cel.

Pomagaj kupując przedmioty:

Całość lub część wartości sprzedaży zostanie przekazana na realizację celu zbiórki.

Wesprzyj zbiórkę kupując przedmiot